Svag hydrologisk balans pressar upp priserna

Analys vecka 42
Spotpriserna steg som väntat ytterligare. Orsaken var den svaga hydrologiska balansen och minskad vindproduktion kombinerat med ökad efterfrågan. Att kärnkraften producerade mer än väntat dämpade i viss mån prisökningarna.

Terminspriserna steg som förutspåtts över hela linjen. De närmaste terminerna ökade mest, då  torra väderprognoser och svag hydrologisk balans var de mest pådrivande faktorerna. Även de stigande kolpriserna hade en viss betydelse.

Prognos vecka 43
Spotpriserna kommer troligen att fortsätta stiga då efterfrågan ökar ytterligare när vintern kommer närmare. Den nederbörd som kommit har ökat inflödet i vattenmagasinen något men den hydrologiska balansen ligger fortfarande på en för årstiden låg nivå. Detta är en av anledningarna till att spotpriserna förväntas stiga ytterligare.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer toligen att stiga ytterligare på grund av de torra  och kalla väderprognoserna. Underskottet i den hydrologiska balansen finns kvar och vi ser ingen förbättring under den närmaste tiden.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,3 öre/kWh (37,2)  SE 2 – 43,3 öre/kWh (37,2) 
SE 3 – 43,3 öre/kWh (37,2)  SE 4 – 43,3 öre/kWh (40,0)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 41,7 öre/kWh (40,5)  SE 241,7 öre/kWh (40,5) 
SE 342,4 öre/kWh (41,3)  SE 4 – 42,8 öre/kWh (41,7)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 34,4 öre/kWh (33,8)  SE 234,4 öre/kWh (33,9) 
SE 335,1 öre/kWh (34,5)  SE 4 – 35,5 öre/kWh (35,0)