Både spot- och terminspriserna smyger uppåt

Analys vecka 41
Spotpriserna steg som vi förutspått. Elkonsumtionen steg mer än förväntat när vädret blev kallare.
Vind-, och kärnkraftsproduktion var god, men priserna pressades upp då produktionen av vattenkraftsproducerad el prissattes högre.

Terminspriserna steg över hela linjen. De främsta faktorerna var torra väderprognoser och stigande bränslepriser då US-dollarn stärktes gentemot Euron.

Prognos vecka 42
Spotpriserna stiger troligen ytterligare. Temperaturerna och konsumtionen ligger troligen kvar på förra veckans nivå, men då ingen nederbörd väntas försämras mest sannolikt den hydrologiska balansen ytterligare.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga något ytterligare. Väderprognoserna är fortsatt kalla och torra så i nuläget förbättras inte den hydrologiska balansen. Ökat inflöde i vattenmagasinen förväntas inte förrän en bit in i november.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 37,2 öre/kWh (35,4)  SE 2 – 37,2 öre/kWh (35,4) 
SE 3 – 37,2 öre/kWh (35,4)  SE 4 – 40,0 öre/kWh (37,0)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, kvartal 4 2016,  inom parantes
SE 1 40,5 öre/kWh (34,8)  SE 240,5 öre/kWh (34,8) 
SE 341,3 öre/kWh (36,2)  SE 4 – 41,7 öre/kWh (36,8)

Helår, 2017, 2016 års pris inom parantes
SE 1 33,8 öre/kWh (29,8)  SE 233,9 öre/kWh (29,8) 
SE 334,5 öre/kWh (30,9)  SE 4 – 35,0 öre/kWh (31,6)