Kallare väder, stigande priser

Analys vecka 39
Spotpriserna sjönk något trots kallare väderlek. Hösten för också med sig högre vindproduktion och mer nederbörd, något som håller tillbaka prishöjningar.

Terminspriserna steg något lite förra veckan på grund av de kallare väderprognoserna.

Prognos vecka 40
Spotpriserna stiger mest troligt då början av oktober ser ut att bli betydligt kallare än slutet av september.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga något även denna vecka på grund av kallare väderlek, med ökad förbrukning till följd.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,1 öre/kWh (28,1)  SE 2 – 31,1 öre/kWh (28,1
SE 3 – 31,1 öre/kWh (28,1SE 4 – 31,1 öre/kWh (28,1)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, kvartal 4 2016,  inom parantes
SE 1 33,0 öre/kWh (28,5)  SE 233,0 öre/kWh (28,5) 
SE 334,3 öre/kWh (29,2)  SE 4 – 34,9 öre/kWh (30,0)

Helår, 2017, 2016 års pris inom parantes
SE 1 28,8 öre/kWh (26,3)  SE 228,8 öre/kWh (26,3) 
SE 329,9 öre/kWh (27,4)  SE 4 – 30,6 öre/kWh (28,1)