Kallare väder, men lägre spotpriser

Analys vecka 38
Spotpriserna steg som väntat förra veckan då förbrukningen steg och vindproduktionen minskade.

Terminspriserna steg tvärtemot prognoserna då bränslepriserna steg över hela linjen. Högre priser på kontinenten påverkade också de nordiska priserna. Terminerna längre fram steg mer än de närmaste.

Prognos vecka 39
Spotpriserna sjunker troligen tillbaka något då nederbörden förbättrar den hydrologiska balansen något och vindproduktionen ökar igen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer mest troligt att ligga kvar på denna nivå under veckan. Förväntningar om förbättrad hydrologisk balans håller nere priserna just nu, trots att den hydrologiska balansen fortsatt
är låg för årstiden.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,1 öre/kWh (30,2)  SE 2 – 28,1 öre/kWh (30,2) 
SE 3 – 28,1 öre/kWh (30,2)  SE 4 – 29,9 öre/kWh (30,7)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,5 öre/kWh (27,1)  SE 228,5 öre/kWh (27,1) 
SE 329,2 öre/kWh (27,4)  SE 4 – 30,0 öre/kWh (28,4)

Helår, 2017, 2016 års pris inom parantes
SE 1 26,3 öre/kWh (24,6)  SE 226,3 öre/kWh (24,6) 
SE 327,4 öre/kWh (25,6)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (26,3)