Kallare väder och högre priser

Analys vecka 37
Spotpriserna låg relativt stabila förra veckan, men startar något högre denna vecka. Förbrukningen ökade visserligen något, men detta kompenserades av högre kärnkraftsproduktion och minskad export. Underhållsarbetet på NorNed-kabeln mellan Norge och Nederländerna pågick två dagar längre än beräknat och förhindrade export.

Terminspriserna steg något oväntat då priserna på kol och gas steg samtidigt som Euron försvagades jämfört med USD. De närmaste terminerna steg minst.

Prognos vecka 38
Spotpriserna förväntas nu stiga då temperaturerna ser ut att bli lägre. Låg vind-  och något minskad kärnkraftsproduktion hjälper till att pressa upp priserna. Vi ser detta redan i början av veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka tillbaka något efter prisökningarna förra veckan. Trots kallare väderlek förväntas temperaturen ligga över det normala för årstiden. Efter en torr period ser slutet av september och stora delar av oktober ut att bli nederbördsrika. Något som kommer att påverka den hydrologiska balansen i positiv riktning.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,2 öre/kWh (28,8)  SE 2 – 30,2 öre/kWh (28,8) 
SE 3 – 30,2 öre/kWh (28,8)  SE 4 – 30,7 öre/kWh (29,3)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,1 öre/kWh (26,3)  SE 227,1 öre/kWh (26,3) 
SE 327,4 öre/kWh (26,7)  SE 4 – 28,4 öre/kWh (27,5)

Helår, 2017, 2016 års pris inom parantes
SE 1 24,6 öre/kWh (23,5)  SE 224,6 öre/kWh (23,5) 
SE 325,6 öre/kWh (24,6)  SE 4 – 26,3 öre/kWh (25,2)