Priserna stabila trots höstens intåg

Analys vecka 36
Spotpriserna steg inte som förväntat utan låg relativt stabila. Förbrukningen ökade endast marginellt, produktionen ökade och exporten minskade. Det sistnämnda på grund av underhållsarbeten på NorNed-kabeln mellan Norge och Nederländerna.

Terminspriserna sjönk något, tvärtemot prognoserna. Svaga kolpriser och en stark EURO jämfört med USD pressade ner de långa terminerna. De närmaste terminerna är något starkare på grund av den torra väderleken.

Prognos vecka 37
Spotpriserna förväntas ligga stabila även denna vecka, trots höstens intåg. Ökad kärnkrafts-produktion och blygsam ökad förbrukning håller nere spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila eller sjunka ytterligare något på grund av svaga bränslepriser och temperaturer över det normala för årstiden. De torra väderprognoserna gör att
den hydrologiska balansen förväntas bli sämre inför vintern. Detta kan påverka terminspriserna framöver.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,8 öre/kWh (29,9)  SE 2 – 28,8 öre/kWh (29,9) 
SE 3 – 28,8 öre/kWh (30,3)  SE 4 – 29,3 öre/kWh (30,3)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,3 öre/kWh (26,8)  SE 226,3 öre/kWh (26,8) 
SE 326,7 öre/kWh (27,6)  SE 4 – 27,5 öre/kWh (28,0)

Helår, 2017, 2016 års pris inom parantes
SE 1 23,5 öre/kWh (24,1)  SE 223,5 öre/kWh (24,1) 
SE 324,6 öre/kWh (25,5)  SE 4 – 25,2 öre/kWh (26,0)