Hösten är här - spotpriserna stiger

Analys vecka 33
Spolpriserna steg som väntat då vindproduktionen minskade och efterfrågan steg. Ökad vattenkraftsproduktion mötte den ökade förbrukningen och pressade upp priserna.

Terminspriserna sjönk som förväntat något. Prissänkningarna dämpades av lägre inflöden i vattenmagasinen än förväntat. Den hydrologiska balansen ser nu ut att försämras något den närmaste tiden.

Prognos vecka 34
Spotpriserna förväntas stiga något ytterligare då vindproduktionen ligger lågt även denna vecka och vattenkraftsproduktionen även fortsatt täcker upp för detta.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila denna vecka, då både kol- och gaspriser förväntas ligga kvar på en låg nivå.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,4 öre/kWh (29,1)  SE 2 – 33,4 öre/kWh (29,1) 
SE 3 – 33,4 öre/kWh (29,1)  SE 4 – 33,4 öre/kWh (29,1)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,5 öre/kWh (27,1)  SE 227,5 öre/kWh (27,1) 
SE 328,3 öre/kWh (27,8)  SE 4 – 29,1 öre/kWh (28,6)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,7 öre/kWh (27,2)  SE 227,7 öre/kWh (27,2) 
SE 328,5 öre/kWh (27,9)  SE 4 – 29,2 öre/kWh (28,7)