Bra vindproduktion håller nere spotpriserna

Analys vecka 32
Spotpriserna sjönk något även förra veckan. Den kallare väderleken med ökad förbrukning kompenserades av god vindkraftsproduktion.

Terminspriserna rörde sig åt bägge hållen. De allra närmaste terminerna sjönk och terminerna längre fram, 2017 och 2018 steg märkbart.

Prognos vecka 33
Spotpriserna förväntas bli högre när hösten tar vid och efterfrågan ökar. Vindproduktionen förväntas sjunka och en av reaktorerna i Finland, Loviisa 2, tas ur produktion i dag, tisdag. Detta möts med mer vattenkraftsproduktion. I och med detta förväntas spotpriserna stiga.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka något tack vare utsikter om högre inflöden i vattenmagasinen. Även 2017 och 2018 förväntas sjunka tillbaks igen både på grund av förväntad starkare hydrologisk balans och lägre kolpriser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 29,1 öre/kWh (29,5)  SE 2 – 29,1 öre/kWh (29,5)) 
SE 3 – 29,1 öre/kWh (29,5))  SE 4 – 29,1 öre/kWh (29,5))

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,1 öre/kWh (27,2)  SE 227,1 öre/kWh (27,2) 
SE 327,8 öre/kWh (28,0)  SE 4 – 28,6 öre/kWh (28,8)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,2 öre/kWh (27,3)  SE 227,2 öre/kWh (27,3) 
SE 327,9 öre/kWh (27,9)  SE 4 – 28,7 öre/kWh (28,7)