Slut på semestrarna och hösten på väg

Analys vecka 31
Spotpriserna sjönk något förra veckan, helt i linje med prognoserna. Den kallare väderleken med ökad förbrukning kompenserades med minskad export och ökad vinkraftsproduktion.

Terminspriserna låg relativt stabila. Det förekom både höjningar och sänkningar. Men i bägge fallen var det marginella justeringar.

Prognos vecka 32
Spotpriserna förväntas ligga stabila denna vecka. Den goda hydrologiska balansen håller nere spotpriserna. Inga större prisförändringar väntas den närmaste tiden.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan stiga något på grund av kallare väderlek och prognoser om högre kolpriser. Den förbättrade hydrologiska balansen håller fortsatt nere priserna för de närmaste terminerna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 29,5 öre/kWh (30,2)  SE 2 – 29,5 öre/kWh (30,2) 
SE 3 – 29,5 öre/kWh (30,2)  SE 4 – 29,5 öre/kWh (30,2)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,2 öre/kWh (26,7)  SE 227,2 öre/kWh (26,7) 
SE 328,0 öre/kWh (28,2)  SE 4 – 28,8 öre/kWh (28,6)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,3 öre/kWh (27,0)  SE 227,3 öre/kWh (27,0) 
SE 328,2 öre/kWh (28,4)  SE 4 – 28,9 öre/kWh (28,8)