Normala sommarpriser

Analys vecka 27
Spotpriserna sjönk tillbaka under veckan. Semestrarna har börjat och förbrukningen minskar. Detta tillsammans med bra vind- och kärnkraftsproduktion håller priserna på en normal nivå.

Terminspriserna sjönk något efter turbulensen kring Brexit. Något överraskande steg augusti-16 trots utsikter om förbättrad hydrologisk balans.

Prognos vecka 28
Spotpriserna förväntas sjunka något ytterligare nu när efterfrågan sjunker under semesterperioden, trots att denna vecka startar lite högre än v 27. Bra vind- och ökad kärnkraftsproduktion hjälper till att hålla nere spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila trots förslag om skatt på koleldade kraftverk i Frankrike och eventuella prishöjningar på kol på grund av produktionsstörningar i Sydafrika. Om detta påverkar de nordiska priserna blir höjningen mest troligt marginell.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,1 öre/kWh (23,5)  SE 2 – 31,1 öre/kWh (23,5) 
SE 3 – 31,1 öre/kWh (23,5)  SE 4 – 31,1 öre/kWh (23,5)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra v. inom parantes
SE 1 26,3 öre/kWh (26,2)  SE 226,2 öre/kWh (26,1) 
SE 327,0 öre/kWh (26,9)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (28,0)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,6 öre/kWh (26,3)  SE 226,5 öre/kWh (26,2) 
SE 327,1 öre/kWh (26,8)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (27,9)