Tillbaks till normala spotpriser

Analys vecka 26
Spotpriserna steg rejält i början av veckan och sjönk tillbaks till mer normala nivåer mot slutet av veckan.

Terminspriserna sjönk som en följd av Brexit. Även en något förbättrad hydrologisk balans satte press nedåt på terminspriserna.

Prognos vecka 27
Spotpriserna förväntas ligga kvar på mer rimlig nivå, då semesterperioden med minskad förbrukning som följd har startat.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga något igen, mest på grund av osäkerhet kring CO2-priserna på grund av Brexit. Dock dämpas detta av förbättrad hydrologisk balans och prognoser om sjunkande kolpriser. På längre sikt är prognosen för terminspriserna stabila.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,5 öre/kWh (73,5)  SE 2 – 23,5 öre/kWh (73,5) 
SE 3 – 23,5 öre/kWh (73,5)  SE 4 – 23,5 öre/kWh (73,5)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra v. inom parantes, OBS kvartal 3
SE 1 26,2 öre/kWh (24,2)  SE 226,1 öre/kWh (24,8) 
SE 326,9 öre/kWh (25,2)  SE 4 – 28,0 öre/kWh (26,0)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,3 öre/kWh (24,2)  SE 226,2 öre/kWh (24,8) 
SE 326,8 öre/kWh (25,2)  SE 4 – 27,9 öre/kWh (26,0)