Brexit sänkte terminspriserna

Analys vecka 25
Spotpriserna sjönk något, i enlighet med prognoserna. Som väntat minskade förbrukningen
nu när sommaren närmar sig.

Terminspriserna sjönk något i slutet på veckan när resultatet av folkomröstningen i Storbritanien kungjordes. De långa terminerna påverkades mest.

Prognos vecka 26
Spotpriserna förväntas stiga igen. Kallare väderlek och minskad produktion från kärnkraft är de avgörande faktorerna. De riktig höga priserna i början av denna vecka förväntas sjunka i den senare delen av veckan, redan i morgon onsdag har de backat till 45 öre. Prisskillnaden mellan dag och natt kommer dock troligen att vara stor ännu en tid.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka ytterligare då effekterna av Brexit fortfarande kvarstår och kolpriserna förväntas sjunka ytterligare. Osäkerhet kring CO2-priserna påverkar också terminspriserna. Dessutom ser den hydrologiska balansen ut att förbättras så sakteliga

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 73,5 öre/kWh (31,1)  SE 2 – 73,5 öre/kWh (31,1) 
SE 3 – 73,5 öre/kWh (31,1)  SE 4 – 73,5 öre/kWh (31,1)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,2 öre/kWh (24,4)  SE 224,8 öre/kWh (24,4) 
SE 325,2 öre/kWh (24,6)  SE 4 – 26,0 öre/kWh (25,0)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,2 öre/kWh (25,5)  SE 224,4 öre/kWh (25,6) 
SE 325,2 öre/kWh (26,2)  SE 4 – 25,8 öre/kWh (26,5)