Kallare väder ger högre spotpriser

Analys vecka 22
Spotpriserna låg relativt stabila trots minskad kärnkraftsproduktion. De förväntade prisökningarna dämpades av god vindproduktion, minskad förbrukning på grund av varmare väderlek samt minskad export till Tyskland.

Terminspriserna stärktes något på grund av svag hydrologisk balans, högre råvarupriser och stärkta CO2-priser.

Prognos vecka 23
Spotpriserna förväntas stiga i slutet av veckan på grund av den torra och kalla väderleken.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan sjunka något då den hydrologiska balansen förväntas stärkas igen när vädret blir varmare och mer nederbörd förutspås.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 29,7 öre/kWh (28,2)  SE 2 – 29,7 öre/kWh (28,2) 
SE 3 – 29,7 öre/kWh (28,2)  SE 4 – 29,7 öre/kWh (28,2)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 22,4 öre/kWh (21,2)  SE 222,3 öre/kWh (21,1) 
SE 323,4 öre/kWh (22,2)  SE 4 – 24,0 öre/kWh (22,8)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,2 öre/kWh (22,9)  SE 224,3 öre/kWh (23,0) 
SE 325,7 öre/kWh (24,4)  SE 4 – 26,3 öre/kWh (24,9)