Storuman Energi
- bäst pris enligt SIFO!

I SIFOs senaste Energibarometern var det våra kunder som var mest nöjda med sitt elpris.
Det kan vi tacka Elmixen och Timmätning för!
Smickrande för oss och bra för våra kunder som fått ett bra elpris. Teckna en Elmix och spara pengar i vinter.
Teckna avtal
enkelt på vår
nya mobilsajt ››

 

 

 

83,18

Våra elavtal & priser

Prisexempel
Elområde SE2
öre/kWh
83,18
Vad ingår i Elmix-priset?

Priset presenterar dagens elmix, baserat på en timmätt anläggning där kunden gör medvetna val för att styra sin användning till timmar på dygnet då priserna är lägre.

I priset ingår grundpris, påslag för rörligt spot, energiskatt samt moms.

Teckna avtal
Prisexempel
Elområde SE2
öre/kWh
87,38
Vad ingår i rörligt spotpris?

I priset ingår nordpools spotpris, påslag inkl. elcertifikatsavgift, energiskatt och moms 25%.

Det pris vi presenterar är slutpriset för förgående månad.

Kommande månaders pris fastställs efter månadens slut.

Teckna avtal
Prisexempel
Elområde SE2
öre/kWh
1 år: 89,39
2 år: 90,80
3 år: 90,51
Teckna avtal
Prisexempel
Elområde SE2
öre/kWh
131,56
Vad är tillsvidarepris?

Priset är rörligt och baseras på en prognos för den närmaste tiden. Du vet vad elpriset är nu och en tid framåt. Priset sätts den 15:e före leveransmånad.

I priset ingår energiskatt och moms.

Teckna avtal

Nöjda kunder

Enligt SIFO är det
våra kunder som är
nöjdast med sitt elpris.
Läs mer ››
Nils-Gunnar From, VD.

Min elmapp

Kampanjkod