Elpris:
Koncentrera din elförbrukning till de gröna timmarna - spara energi och miljö

Under dygnet varierar priset mellan timmar med ett högt pris Red, ett medelpris Yellow och timmar då priset är betydligt lägre Green. Som tim-mätt kund kan du använda det till din fördel. Till exempel kan du spara in på elkostnaderna genom att tvätta, diska eller köra andra el-intensiva apparater under "lågpristid" Green. Har du villa med värmepump och ackumulator kan du spara mycket om du väljer att bli timdebiterad.
kl.
Läs mer