• öre/kWh

    Rörligt spotavtal

    Elområde SE2 - Inklusive moms och skatter.
    Följer elbörsen Nordpool. Priset varierar över året beroende på tillgång och efterfrågan.

Ska du flytta till en ny bostad?

Ja Nej

Jag vill ha ett elavtal

(ååmmdd-xxxx) Då slipper du skriva in adressfälten

Och hit vill jag ha min el

Så kan du få en länk till din bekräftelse

Anläggnings-ID

Jag vill också ha:

Meddelande:

öre/kWh