Rekordstora elprissvängningar kan ge klirr i kassan

Det milda höstvädret har gett rekordstora elprissvängningar över dygnet. Under oktober har det dygnshögsta priset flera dagar varit tio gånger högre än det lägsta priset, och prissvängningarna väntas bli fler och större i en nära framtid.
– Nu är det rätt läge för den som vill tjäna pengar på elprissvängningarna. Vi vet att svängningarna kommer att öka på grund av klimatfaktorer och i takt med ökad andel vind- och solkraft på marknaden samt med ökat elutbyte med Kontinentaleuropa. Och nu finns tekniken för var och en som vill köpa elen när den är som billigast. Man kan följa elpriset i mobilen i realtid och fjärr- eller timerstyra sin förbrukning, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

Den 27:e, 28:e och 29:e oktober låg det högsta elpriset runt 30 öre per kilowattimme under timmarna med dagsljus och fram till klockan elva på kvällen för att nattetid falla drastiskt till runt 3 öre, vilket syns i elpriskurvan i skärmbilden här intill. Tidigare i år har priset svängt som mest med fem gånger över samma dygn men den 29:e oktober var till exempel det högsta priset 29,42 öre per kilowattimme jämfört med 2,81 öre för den billigaste timmen.

Hur ska man då göra för att tjäna på prissvängningarna?
– Genom att välja ett elavtal med timmätning och att köpa el timme för timme så betalar man marknadspriset per timme och inte ett genomsnittspris för till exempel en månad och slipper då även ett påslag kallat volymvägningsavgift, säger Nils-Gunnar From.

Länk elpriset per timme:
https://www.storumanenergi.se/spotpris/

Telefon Nils-Gunnar From, VD Storuman Energi: 070-554 66 58

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande