Om oss

Sifomedalj2017Storuman Energi är en elleverantör utan egen produktion. Därför måste vi vara vassa och hela tiden se till att våra kunder får de bästa elavtalen. Vi ger ut marknadsrapporter och nyhetsbrev samt hjälper våra kunder att på olika sätt välja miljövänliga alternativ, nu senast solenergi. Vi står alltid på kundens sida och har till exempel inga fasta års- eller månadsavgifter. Det är antagligen tack var detta arbetssätt som vi årligen ligger på topp i SIFOs kundundersökning Energibarometern. Läs mer ››

Vi startade vår verksamhet under 1999 när elmarknaden avreglerades. Personalstyrkan har ökat från att under de första åren endast ha varit 4-5 stycken till att idag vara över 20 anställda. Detta beror på vårt vinnande koncept, där kundnytta alltid är i fokus. Storuman Energi ägs numera av HelgelandsKraft AS i Norge. Norge avreglerades fyra år före Sverige så vi fick en bra start med deras erfarenhet och teknik.

Vår vision “Det ska vara kul att köpa el” grundas i att vi ska leverera el till hela Sverige med låga marginaler och på ett ärligt sätt. Vi och svenska folket har samma mål – rätt elpris och miljövänlig el. Vi är ledande inom elbranschen när det gäller att utveckla produkter som underlättar och skapar fördelar för våra kunder. Detta unika arbetssätt, duktig personal och Sveriges smartaste elavtal – Elmixen gör att de som valt oss är väldigt nöjda.

Elmixen erbjuder det bästa ur två världar. Rörligt pris när det är förmånligast och säkrat pris när det finns risk för höga priser. Med Elmixen kan du också köpa el timme för timme, välja 100% förnyelsebar el och komplettera med egen produktion, till exempel solel. När våra kunder lyckas med sina elaffärer, då har vi också lyckats!