Om oss

Sifomedalj2017Storuman Energi är en elleverantör utan egen produktion. Därför måste vi vara vassa och hela tiden se till att våra kunder får de bästa elavtalen. Vi ger ut marknadsrapporter och nyhetsbrev samt hjälper våra kunder att på olika sätt välja miljövänliga alternativ, nu senast solenergi. Vi står på kundens sida. Det är antagligen tack var detta arbetssätt som vi årligen ligger på topp i SIFOs kundundersökning Energibarometern. Läs mer ››

Vi startade vår verksamhet under 1999 när elmarknaden avreglerades. Personalstyrkan har ökat från att under de första åren endast ha varit 4-5 stycken till att idag vara över 20 anställda. Detta beror på att antalet kunder har ökat rejält sedan de första åren. Storuman Energi ägs till lika delar av Storumans kommun och HelgelandsKraft AS i Norge. I styrelsen sitter representanter för ägarna.

Vår vision “Det ska vara kul att köpa el” grundas i att vi ska leverera el till hela Sverige med låga marginaler och på ett ärligt sätt. Vi och svenska folket har samma mål – rätt elpris och miljövänlig el. Våra verktyg är flera; Elmixen – Sveriges smartaste elavtal är navet och att köpa el timme för timme, säkrade vinterpriser, vindkraftsandelar, VattenkraftsGaranti och solenergi är några andra delar i vårt koncept. Vi har ingen egen elproduktion, så vi måste jobba hårt för våra kunder. Lyckas de så lyckas vi!