Ledning och styrelse

Ledning

Måns Borgström, VD
Email:mans.borgstrom@storumanenergi.se

Jonas Jonsson, Teknikansvarig
Email: Jonjon@storumanenergi.se

Anita Hellqvist, Kundtjänstansvarig
Email:anita@storumanenergi.se

Jenny Amrén, Vice Kundtjänstansvarig
Email:Jenny@storumanenergi.se

Styrelse

När Storuman Energi grundades 1999 ägdes företaget till hälften av Storumans kommun och till hälften av HelgelandsKraft AS i Norge. Den 1 januari 2019 blev Helgeland Kraft AS helägare av Storuman Energi efter förvärv av Storuman Kommuns andelar av företaget.

I styrelsen sitter representanter för ägarna och Storuman

Ordförande

Eivind Mikalsen, Koncernchef Helgeland Kraft AS

Ledamöter
Peter Persson, Kommunchef Storuman Kommun

Kåre Sether, Krafthandlare Helgeland Kraft AS

Arild Markussen, VD Helgeland Kraft Ström AS