Historiska priser för de bästa Elmixen

Elområde 1
Elområde 2
Elområde 3
Elområde 4

Elmixen är en mix av rörligt och fast pris för att minska risken för ett högt elpris under vintern, samtidigt som du får fördelarna med ett rörligt pris under sommaren. Dessutom har du möjligheten att köpa el timme för timme. Här nedan kan du se de bästa elmixarna i ditt elområde.
Börja med att klicka på ditt elområde i kartan som visas.