Vindkraftandelar

Vi samarbetar med Storuman Vind, en ekonomisk förening med medlemsägda andelar i Granbergets vindkraftspark i Sikeå, söder om Skellefteå.
Varje andel berättigar dig till ca 1000 kWh per år. Du köper dina andelar antingen via oss eller via Andelstorget på www.storumanvind.se eller genom vår kundtjänst.
Priset på andelarna är ett nominellt värde, som skrivs ner varje år. Kontakta vår kundtjänst tfn 0951-103-35 för mer information.

På Andelstorget är det andelsägarna själva som sätter priset.

SVIND

Så här fungerar det

• Du gör en teckningsanmälan för det antal andelar du önskar. Varje andel gäller ca 1000 kWh per år under verkets livslängd (minst 20 år). Du får teckna andelar upp till din årsförbrukning. Teckningsanmälan PDF ››

• Din teckningsanmälan är giltig när du betalt medlemsavgiften på 300:- till Storuman Vind ekonomisk förening, på bankgiro xxx-xxxx. Storuman Vind äger verket under drifttiden, detta innebär att du är delägare i vindkraftverket och är fri att sälja din andel om du vill.

• Andelsägarna ska vara kund hos Storuman Energi AB som administrerar medlemmarnas ”egen produktion”.

• Vi startar upp ett Energikonto vind åt dig. Här samlas dina elfakturor och inkomsterna från dina vindkraftandelar och eventuell annan egen produktion, tex solceller.  Dessa kvittas mot varandra och du betalar mellanskillnaden. Du kan sätta in upp till 30 000 kronor på ditt Energikonto och du får 3,5% ränta på överskjutande kapital. Läs mer om Energikonto ››