Vattenkraftsgaranti

Vi vill både ge dig ett attraktivt elpris och ge dig ett alternativ som är skonsamt för miljön. Med vår VattenkraftsGaranti garanterar vi att vattenkraftsproducerad el motsvarande din förbrukning tillförs elbörsen. Detta är ett sätt för dig att tala om för marknaden att du föredrar förnyelsebara energikällor.

Bild på vattenkraftverket i Övre Forsland, där elen i vår vattenkraftsgaranti produceras

Så här beställer du VattenkraftsGaranti
Du beställer VattenkraftsGaranti när du nytecknar eller omtecknar ett elavtal.
Om du har ett befintligt avtal och vill lägga till VattenkraftsGaranti, kontakta vår kundtjänst, 0951-103 35.

Läs mer om VattenfallsGaranti

Ursprung
Den el vi bokar upp och tillför elbörsen kommer från Ildgrubfossens vannkraftverk i älven Tverråga samt Övre Forsland vannkraftverk i Forslandsdalen. Båda vattenkraftverken ägs av HelgelandsKraft AS.
Certifikat
Väljer du el med Vattenkraftsgaranti får du ett certifikat som är utfärdat i samarbete med Enviro Energi och RECS International. Detta garanterar att vi följer de internationella standarderna för förnyelsebar elenergi.
Kostnad
För ett avtal med Vattenkraftsgaranti gör vi ett påslag på 0,63 öre inkl. moms/kWh. Du kan välja Vattenkraftsgaranti på alla våra elavtal.

Så här beställer du VattenkraftsGaranti
Du beställer VattenkraftsGaranti när du nytecknar eller omtecknar ett elavtal. Om du har ett befintligt avtal och vill lägga till VattenkraftsGaranti, kontakta vår kundtjänst, 0951-103 35.

Avtalsvillkor VattenkraftsGaranti
Punkt 11 i våra Särskilda Avtalsvillkor Konsument behandlar våra Plustjänster.
“11.
Plustjänster
På Hemsidan tillhandahåller Elhandelsföretaget tilläggstjänster, s k plustjänster, som Konsumenten kan ansluta sig till mot en avgift. Sådant avtal om plustjänst löper tills vidare och upphör omedelbart vid parts uppsägning.”