Ursprungsmärkning

Vår el kommer från Nordpool, Nordisk elmarknad eller om du väljer vår VattenkraftsGaranti, bara från vattenkraft, som jämfört med fossilbaserad produktion ger betydligt mindre utsläpp av CO2. Detta gäller också kunder som har vindkraftsandelar i Storuman Vind.
Nordisk Elmix från Nordpool är en blandning av de olika produktionssätten; förnybara energikällor (vattenkraft, sol, vind m fl.), kärnkraft och fossila bränslen (kol, olja, m fl.) Dessa produktionsslag genererar olika mycket CO2 och påverkar således klimatet i olika stor grad.

Ursprung_151230

Ursprungsmärkning 2015 (PDF)

Ursprungsmärkning 2014 (PDF)

Ursprungsmärkning 2013 (PDF)

Ursprungsmärkning 2012 (PDF)