Tilläggsköp

Säkra mer Fast Effekt
Tilläggsköp är ett unikt mervärde som du får om du har ett Elmixavtal hos oss. Du kan när som helst aningen kontakta oss på kundtjänst: 0951-103 35 eller logga in på Mina Sidor och göra ett tilläggsköp av extra fasteffekt.

Du kanske sitter och kollar på nyheterna när de varnar om högre elpriser närmaste månaderna. Gör då enkelt ett tilläggsköp av oss av valfri mängd upp till 80 % av din beräknade månads förbrukning. Det innebär att kan ta del av det rörliga priset när det är lågt och samtidigt ha en trygghet att du snabbt kan justera ditt avtal under avtalstiden.

Sakramer_ikonFast Effekten du säkrar upp är ett fast pris som sätts utifrån marknaden.

Se en film om hur du säkrar mer Fast Effekt.

Om du är intresserad av Fast Effekt – klicka här för att logga in på Mina sidor!