Terminspriser

Det som styr de fasta elpriserna kallas terminspriser. Ett terminspris kan gälla för ett helt år eller en kortare period, ett kvartal eller en månad. När du vill ha prissäkrad FastEffekt i vår Elmix eller ett Fastprisavtal säkrar vi din elförbrukning mot terminspriserna och ger dig ett fast pris.
Terminspriserna kan variera beroende när på året man säkrar priset. Under sommaren ligger de framtida terminerna ofta lite lägre. Därför är det bra att säkra upp sin FastEffekt i Elmixen under sommaren.

Så här kan prisvariationer under ett år se ut (öre/kWh):

Terminskurva

Jämför ditt elavtal med Elmixen

Konsumenträttigheter hos oss: