Svenska Kommunalpensionärernas Förbund

skpf
Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkommen. Idag har förbundet ca 148 000 medlemmar, fördelade på 119 lokalavdelningar. Förbundet verkar aktivt för att förbättra situationen för Sveriges pensionärer.

Hos Storuman Energi får du:
Alla medlemmar erbjuds Storuman Energis Pluspaket (prisbevakningsmejl, marknadsrapport och nyhetsbrev) utan extra kostnad.
• Rabatt 0.5 öre/kWh på Dagens Elmixavtal
• Rabatt 0.3 öre/kWh på alla fastprisavtal