Storuman Energis VD avgår

Efter 20 år på VD-posten i Energibolaget Storuman Energi går Nils-Gunnar From och bolaget skilda vägar. Nils-Gunnar har varit VD på bolaget sedan det grundades år 1999. Utfasningen av VD har gjorts enligt framtidsplanen för bolaget som fastställdes i slutet på 2017.

”Han har gjort ett mycket gott arbete under åren och har varit med och byggt upp bolaget från grunden. Jag vill passa på att tacka Nils-Gunnar på både mina och styrelsens vägnar för det arbete han har gjort under åren” säger Roland Gustafsson, ordförande för
Storuman Energi.

Styrelsen har inlett processen att rekrytera en ny ordinarie VD för Storuman Energi. Arild Markussen, Verksamhetschef för moderbolaget Helgeland Kraft Ström AS, har utsetts till tillförordnad VD under rekryteringsprocessen.

Mer information

Arild Markussen
Telefon: +4791131771
Mejl: Arild.Markussen@helgelandkraft.no