Storuman Energi har nöjdast elkunder i färsk Sifomätning

Storuman Energi ökar mest och toppar tabellen för andelen kunder som tycker bra eller utomordentligt bra om sin elleverantör, enligt TNS Sifos senaste Energibarometer.

– Resultatet visar att timtaxa för elen är bra för elkonsumenten. Att vi i återkommande mätningar får så fina omdömen av våra kunder är ingen slump, det visar att vårt utbud som stöder timtaxa är bra för kunden, säger Storuman Energis VD Nils-Gunnar From.

Elhandelsbolaget Storuman Energi har 98 procent nöjda kunder i TNS Sifo:s Energibarometer för årets tredje kvartal, vilket kan jämföras med genomsnittsvärdet på 80 procent för alla elbolag i mätningen.

– Det är relativt stor skillnad mellan bolagen på den övre respektive den undre delen av nöjdhetstabellen. Bolagen längre ner i listan, där flera av de större bolagen återfinns, får omdömet ’dålig’ av upp till 40 procent av sina kunder samtidigt som Storuman Energi knappt får ett enda sådant omdöme. Mätvärdet belyser verkligen bolagens beteende på marknaden; produkten som levereras, alltså elen, är ju den samma från alla, säger Joakim Norin, affärsområdeschef på TNS Sifo.

Den nya Energibarometern visar också att kännedomen om timtaxa är fortsatt låg, endast 45 procent av elkonsumenterna vet om den möjligheten, trots goda chanser för hushållen att spara pengar.

– Det är en gåta för mig att inte fler elbolag lyfter fram avtal med timtaxa. Särskilt som vi sett att prissvängningarna på el ökar både över dygnet och året, vilket betyder ökade sparchanser för elkunder som väljer timtaxa, säger Storuman Energis VD Nils-Gunnar From.

Elpriset under dagtid är ofta flera gånger högre än nattetid. Till exempel var elpriset mellan klockan 07.00 och 20.00 på fredagen den 18 september tre till sex gånger så högt som under nattimmarna mellan 24.00 och 05.00. Som högst var priset 20,63 öre per kilowattimme, vid 19-tiden på kvällen, och som lägst 3,26 öre, vid 03-tiden på natten.
EPK 2015-09-18
Elpriset varierar mycket över dygnets timmar. Nattetid är det lägst, ofta flera gånger lägre än under dagtid, som diagrammet för den 18 september här ovan visar.


Fakta timtaxa och timmätning:
Sedan oktober 2012 har alla elkonsumenter rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina elköp till tider på dygnet och året då priset är som lägst. Genom att välja ett elavtal med timtaxa så betalar man marknadspriset per timme och inte ett genomsnittspris för till exempel en månad.

Länk dagspriset på elbörsen:
www.storumanenergi.se/spotpris/
Fakta TNS Sifos Energibarometer:
• Kvartalsvis mätning med 2 000 intervjuer.
Kontaktuppgifter TNS Sifo:
joakim.norin@tns-sifo.se
070-835 39 22

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.