Storuman Energi är välkänt bland Stockholms tidningsläsare visar undersökning

Två av tre läsare av Metro i Stockholm säger att de känner igen elbolaget Storuman Energis varumärke och bland Expressens läsare gör nära hälften det, vilket är dubbelt så hög igenkänningsgrad som medeltalet i den senaste Varumärkesbarometern från Svenska Marknadsundersökningar.

– Att Stockholms tidningsläsare i åldrar upp till 25 år i så hög grad känner igen ett litet elhandelsbolags varumärke måste tyda på något mer än en tillfällighet. Det vi ser är att de digitala generationerna visar vägen till det moderna elsamhället, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

“En självklarhet för mobilgenerationerna att köpa elen timme för timme”
– Mobilgenerationerna, som växt upp med mobiltelefonen och ständig uppkoppling har fostrats in i ett ’on demand-tänkande’; för dem är det en självklarhet att köpa elen timme för timme när det är lönsamt, vilket vi skapat avtal för, säger Nils-Gunnar From.

Bland de yngre av Metro Stockholms läsare är det 63 procent som känner igen Storuman Energi i åldersgruppen upp till 25 år och 68 procent i gruppen 25 till 35 år. För grupperna 35 till 55 år och över 55 år är igenkänningssiffrorna 64 respektive 72 procent. Totalt är det 66 procent av Metros läsare i Stockholm som känner igen Storuman Energi, jämfört med medeligenkänningsgraden för 22 undersökta varumärken på 46 procent.

– Att el numer går att köpa timme för timme bara det finns avtal som stöder realtidsdata och timmätning har sannolikt fler och fler elkonsumenter tagit till sig. Det är vad vi ser i våra marknadsmätningar och hör genom våra kundkontakter, säger Nils-Gunnar From.

Bland Expressens läsare är Storuman Energis igenkänningsgrad på 48 procent dubbelt så hög som medeligenkänningsgraden på 24 procent, för 16 de deltagande varumärkena från olika branscher. I åldersgruppen upp till 25 år är det 42 procent bland Expressens läsare som känner igen Storuman Energis varumärke och i gruppen 25 till 35 år är siffran 43 procent. För grupperna 35 till 55 år och över 55 år är igenkänningssiffrorna 55 respektive 45 procent, i Varumärkesbarometern för 2015 från Svenska Marknadsundersökningar.

Länk elpriset just nu:
www.storumanenergi.se/spotpris/
Länk dygnsmedelpriser elbörsen Nord Pool:
www.nordpoolspot.com

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.