Sommarrean på vinterelen kan snart ta slut

Det torra sommarvädret har medfört historiskt sett mycket låga nivåer i kraftbolagens vattenmagasin men vattenläget har ännu inte slagit igenom helt i framtidspriserna för el på elbörsen Nord Pool. Därför har elkonsumenterna nu ett strålande tillfälle att handla vinterel till soliga priser.

– Framtidspriserna kan visserligen sjunka något ytterligare på grund av svaga råvarupriser men erfarenhetsmässigt är det bara är en tidsfråga innan de låga vattennivåer vi nu ser slår igenom i höjda vinterpriser på el. Och därför är det ett fint läge att nu se över sitt elavtal och sommarhandla viss effekt för vintermånadernas behov, säger Nils-Gunnar From VD på Storuman Energi.Vattenkraftens ackumulerade tillrinningsenergi för 2016 ligger klart lägre än för motsvarande tid 2015 och 2014, och fyllnadsgraden i vattenmagasinen är nära historiska miniminivåer för perioden från 1960 till 2015, enligt data från Svensk Energi. Medelvärdet för magasinsfyllnaden för den perioden är 78,4 procent vilket kan jämföras med dagens värde för vattenmagasinens fyllnadsgrad på endast 63,2 procent.
Vattenmagasinens nivåer påverkar i sin tur det framtida elpriset på så sätt att låga nivåer pressar priset uppåt medan höga nivåer har motsatt prispåverkan.

Mindre vatten lagrat i markerna
– Som så många andra så hoppas ju även vi på fortsatt soligt väder, men det ligger redan mindre vatten lagrat i markerna än vanligt i stora delar av landet så en fortsatt torr väderlek kan snabbt påverka vattenmagasinen och därmed vända den fallande pristrenden för vintermånaderna. Den sommarrea som nu råder på elbörsens vinterpriser kan alltså snabbt ta slut, säger Nils-Gunnar From.

För att använda sommarrean på bästa sätt har Storuman Energi ett modernt elavtal där kunden själv väljer hur mycket av varje månads förbrukning som man vill prissäkra. I botten finns alltid ett rörligt pris och för vintermånaderna är det ofta en klok åtgärd att säkra upp viss effekt redan på sommaren för att få lägsta pris.


Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.