Sibiriska kylan kräver nya typer av elavtal i Sverige

Storuman 1 mars 2018

Den sibiriska kylan kan kosta svenska elkonsumenter mycket pengar. Det dyraste priset idag den 1 mars var sex gånger högre än genomsnittspriset förra veckan! Det krävs nu nya elavtal för att skydda sig mot detta och det finns alternativ.

 Industrin har sedan länge haft elavtal som medger att de kan köpa elen timme för timme och säkra delar av sitt elbehov månad för månad. Detta ger en trygghet i det säkrade elpriset samtidigt som de kan utnyttja dygnets billiga timmar.
– Helt klart behöver de privata elkonsumenterna nya elavtal liknande de som industrin har. Det skulle ge dem en helt annan trygghet när de slipper chockpriser av det här slaget. Jag uppmanar nu mina kollegor i branschen att låta kunderna kunna köpa el på samma sätt som industrin gör idag, säger Storuman Energis vd Nils-Gunnar From.

Han vet att de svenska elkonsumenterna uppskattar en sådan möjlighet.
– Vi på Storuman Energi har själva tillämpat det i många år och årligen legat i topp i SIFOs kundundersökning Energibarometern. Vår vision “Det ska vara kul att köpa el” grundas i att vi ska leverera el till hela Sverige med låga marginaler och på ett ärligt sätt. Vi och svenska folket har samma mål – rätt elpris och miljövänlig el, avslutar Nils-Gunnar From.

Mer information: Nils-Gunnar From, vd Storuman Energi

070-554 66 58, n-g.from@storumanenergi.se

https://www.storumanenergi.se/elpris/