Säkra mer Fast Effekt

1- Logga in på ditt Mina Sidor-konto. Under Mina Elavtal hittar du ditt avtal och knappen Säkra fast effekt.
Tillaggskop_bild1
2 –
Därefter väljer du med plus- och minusknapparna hur mycket Fast Effekt du vill lägga till.
Tillaggskop_bild2
4 –
Du kan säkra mer Fast Effekt både i månader där du har Fast Effekt och i de som är “tomma”.
3 – Bekräfta din säkring – en bekräftelse kommer i din Händelselogg.

mixbild

Sakramer_ikon   Se en film om hur du
säkrar mer Fast Effekt.