Påslag och tillsvidarepriser

dynamic_65
Påslag Rörligt spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 11,813  • Okt-16 11,563  • Nov-16 12,188 • Dec-16 12,813
Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125 • Mars-17  12,1• April-17 12,1 • Maj-17 12,1
Jun-17 13,4 • Jul-17 13,4 • Aug-17 12,7 • Sept-17 13,3 • Okt-17 13,25 • Nov-17 13,25
 
dagens_elmix
Påslag Elmix spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 11,813  • Okt-16 11,563  • Nov-16 12,188 • Dec-16 12,813
Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125 Mars-17  12,1 • April-17 12,1 • Maj-17 12,1 

Jun-17 13,4 • Jul-17 13,4 • Aug-17 12,7 • Sept-17 13,3 • Okt-17 13,25 •Nov-17 13,25

Är du medveten om att du kan köpa el timme för timme och därmed bestämma ditt eget inköpspris. Läs mer om Elmixen här ››

Administrativt avdrag Återköp, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 6,250 • Okt-16 6,250 • Nov-16 6,250 • Dec-16 6,250 • Jan-17 6,250 Feb-17 6,250  • Mars-17 6,250 • April-17 6,250 

• Maj-17 6,250 • Juni-17 6,250 • Juli-17 6,250 • Aug-17 6,250 • Sept-17 6,250 • Okt-17 6,250 • Nov-17 6,250


Tillsvidarepris, inkl moms (öre/kWh)
SN1 låg skatt
Jun-17 108,9 • Jul-17 114,1 • Aug-17 122,6 • Sept-17 125,1 • Okt-17 124,4 • Nov-17 121,3
SN2 låg skatt
Jun-17 108,9 • Jul-17 114,1 • Aug-17 122,6 • Sept-17 125,1 • Okt-17 124,4 • Nov-17 121,3
SN2 högskatt
Jun-17 120,9 • Jul-17 126,1 • Aug-17 134,6 • Sept-17 137,1 • Okt-17 136,4 • Nov-17 133,3
SN3 hög skatt
Jun-17 122,1 • Jul-17 127,1 • Aug-17 134,6 • Sept-17 137,1 • Okt-17 136,4 • Nov-17 134,6
SN4 hög skatt
Jun-17 123,4 • Jul-17 127,1 • Aug-17 137,1 • Sept-17 138,3 • Okt-17 138,3 • Nov-17 134,6