Påslag och tillsvidarepriser

Påslag Rörligt spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125 • Mars-17  12,1• April-17 12,1 • Maj-17 12,1
Jun-17 13,4 • Jul-17 13,4 • Aug-17 12,7 • Sept-17 13,3 • Okt-17 13,25 • Nov-17 13,25
• Dec-17 13,25 • Jan-18 13,87 • Feb-18 14,43 • Mars-18 14,81 • April-18 14,81
 • Maj-18 14,81
Påslag Elmix spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125 Mars-17  12,1 • April-17 12,1 • Maj-17 12,1 
Jun-17 13,4 • Jul-17 13,4 • Aug-17 12,7 • Sept-17 13,3 • Okt-17 13,25 •Nov-17 13,25
• Dec-17 13,25 • Jan-18 13,87 • Feb-18 14,43 • Mars-18 14,81 • April-18 14,81
 • Maj-18 14,81
Är du medveten om att du kan köpa el timme för timme och därmed bestämma ditt eget inköpspris. Läs mer om köpa el timme för timme här ››

Administrativt avdrag Återköp, inkl moms, öre/kWh
 Jan-17 6,250 Feb-17 6,250  • Mars-17 6,250 • April-17 6,250 • Maj-17 6,250 • Juni-17 6,250 • Juli-17 6,250 • Aug-17 6,250 

Sept-17 6,250 • Okt-17 6,250 • Nov-17 6,250  • Dec-17 6,250 • Jan-18 6,250 • Feb-18 6,250 • Mars-18 6,250 • April-18 6,250

Maj-18 6,250


Tillsvidarepris, inkl moms (öre/kWh)
SN1
 Jan-18 98,6  • Feb-18 99,8 • Mars-18 99,9
SN2
Jan-18 98,6  • Feb-18 99,8  • Mars-18 99,9
SN3
Jan-18 100,5  • Feb-18 101,7  • Mars-18 99,9
SN4
 Jan-18 101,7  • Feb-18 103,6  • Mars-18 101,7