Påslag och tillsvidarepriser

Påslag Rörligt spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125 • Mars-17  12,1• April-17 12,1 • Maj-17 12,1
Jun-17 13,4 • Jul-17 13,4 • Aug-17 12,7 • Sept-17 13,3 • Okt-17 13,25 • Nov-17 13,25
• Dec-17 13,25 • Jan-18 13,87 • Feb-18 14,43 • Mars-17 14,81 • April-17 14,81
 
Påslag Elmix spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125 Mars-17  12,1 • April-17 12,1 • Maj-17 12,1 
Jun-17 13,4 • Jul-17 13,4 • Aug-17 12,7 • Sept-17 13,3 • Okt-17 13,25 •Nov-17 13,25
• Dec-17 13,25 • Jan-18 13,87 • Feb-18 14,43 • Mars-17 14,81 • April-17 14,81

Är du medveten om att du kan köpa el timme för timme och därmed bestämma ditt eget inköpspris. Läs mer om Elmixen här ››

Administrativt avdrag Återköp, inkl moms, öre/kWh
 Jan-17 6,250 Feb-17 6,250  • Mars-17 6,250 • April-17 6,250 • Maj-17 6,250 • Juni-17 6,250 • Juli-17 6,250 • Aug-17 6,250 

Sept-17 6,250 • Okt-17 6,250 • Nov-17 6,250  • Dec-17 6,250 • Jan-18 6,250 • Feb-18 6,250 • Mars-18 6,250 • April-17 6,250


Tillsvidarepris, inkl moms (öre/kWh)
SN1
 Jan-18 98,6  • Feb-18 99,8
SN2
Jan-18 98,6  • Feb-18 99,8
SN3
Jan-18 100,5  • Feb-18 101,7
SN4
 Jan-18 101,7  • Feb-18 103,6