Ökad vindkraft gör elpriset mer känsligt för kyla

I Sverige räknar marknaden nu med att vindkraften står för 11-12% och för Norden sammantaget är vindkraftsandelen cirka 10%. Det är glädjande med tanke på klimatmålen men i och med detta ökar priskänsligheten för kalla vintrar på elbörsen, Nord Pool.
 
– När det är riktigt kallt så blåser det nämligen inte, och det betyder pristoppar för elen eftersom det också är i dessa lägen som efterfrågan också är som störst. När vinterkylan kommer får vi alltså en dubbel prisökningseffekt för elen tack vare vindkraftens ökade betydelse för elförsörjningen, förklarar Nils-Gunnar From VD för Storuman Energi.
 
– Men förväntningar om ökad nederbörd håller just nu nere framtidspriserna, trots att nivåerna i vattenmagasinen i både Norge och Sverige sjunker och fortsatt är låg för årstiden. Det betyder att det nu är förhållandevis prisvärt för elkonsumenterna att köpa på sig en viss effekt för vintermånaderna, då det är störst risk att elpriset rusar iväg uppåt, säger han.
 
Vattenmagasinens nivåer tvärt emot historisk trend
Totalt för Norden är magasinskraften i dagsläget 78,8% jämfört med medelvärdet 84,7% för aktuell period. Och den senaste veckan har nivåerna fallit med drygt en procent vilket är oroväckande eftersom det historiskt sett brukar gå åt andra hållet för denna period, alltså att magasinen fylls på.
 
Läget är alltså så att om förväntningarna om förbättrade magasinsnivåer under hösten inte slår in, alltså förväntan om relativt sett mycket nederbörd, så kommer framtidspriserna sticka iväg uppåt snabbt. 
 
– Det är lite av andra chansen nu, för de elkonsumenter som missat sommarrean på vinterelen och vill säkra upp sig mot pristoppar, säger Nils-Gunnar From. 

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.