MODERNT ELAVTAL SPARADE 30 ÖRE PER KILOWATTIMME

Iskylan som härskade i Sverige i slutet av februari och i början av mars fick elräkningarna att skena. Men inte för alla. De som använde Storuman Energis moderna avtal Elmixen, där man säkrar upp en del av sin förbrukning kombinerat med köp av el timme för timme, sparade 30 öre per kilowattimme jämfört med de som hade ett helt rörligt pris.

– Den bästa Elmixen i elområde 3, som omfattar mellersta Sverige, hamnade på 22 öre per kilowattimme jämfört med snittpriset på 52 öre för de som hade ett helt rörligt pris, berättar Storuman Energis vd Nils-Gunnar From.

Den extrema iskylan höjde elpriset rejält i Sverige. Under några dagar uppnåddes pristoppar som man aldrig tidigare upplevt. Den första mars var priset uppe i 2 kronor och 57 öre per kilowatt i alla elområden, jämfört med 48 öre en vecka tidigare.

– Med skatter och moms på detta blev det elpriset rekordhögt, konstaterar Nils-Gunnar From.

I Sverige ger många elbolag industrin möjlighet att säkra upp en del av sin elförbrukning och kombinera detta med köp av el timme för timme.
– Men Storuman Energi är fortfarande ensamma om att erbjuda privatkunder den typen av avtal som annars bara storförbrukare kan ta del av. Med den här vintern som facit kan våra kunder direkt se vilken skillnad ett sådant avtal har för elkostnaden, berättar Nils-Gunnar From.

 Sparar tusentals kronor
Om man köper elen timme för timme kan man spara mycket pengar genom att använda el då elpriset är lågt. Genom att diska, tvätta och köra värmepumpen på kvällar, nätter och helger kan elpris sänkas avsevärt.

– Vi har kunder som har sparat tusentals kronor per år genom att köpa el timme för timme och riktiga vinnare blir kunderna när de dessutom kan säkra upp en del av sin elförbrukning, säger Nils-Gunnar From.

Han hoppas nu att Storuman Energi får efterföljare i branschen av sitt koncept Elmixen eftersom det ger privatkunder en helt annan trygghet när de slipper chockpriser av det här slaget.
– Att vi årligen ligger i topp i SIFOs kundundersökning Energibarometern är ingen slump. Vår vision “Det ska vara kul att köpa el” grundas i att vi ska leverera el till hela Sverige med låga marginaler och på ett ärligt sätt. Vi och svenska folket har samma mål – rätt elpris och miljövänlig el, avslutar Nils-Gunnar From.

 

Mer information: Nils-Gunnar From, vd Storuman Energi,

070-554 66 58, n-g.from@storumanenergi.se

https://www.storumanenergi.se/elpris/