MixMax-analys

Du kan troligen spara pengar genom att köpa el timme för timme. Under dygnet varierar priset mellan timmar med ett högt pris och timmar då priset är betydligt lägre. Med att köpa elen timme för timme kan du vända det till din fördel. Du sparar pengar genom att tvätta, diska eller köra andra elintensiva apparater under ”lågpristid”. Med värmepump kan det vara ”extra” värdefullt att göra vår MixMax-analys och kolla om du kan spara pengar med att köpa elen timme för timme.

Hur görs analysen

MixMax-analysen är utformad för att vara ett hjälpande verktyg för dig som kund hos oss på Storuman Energi AB att få en överblick på hur stor potential du har att vinna på att börja med timmätning. Vi hjälper dig att jämföra din förbrukning med hjälp av en ELIQ realtidsmätare mot de faktiska värden som ditt nätbolag skickar oss. Efter att du har installerat och registrerat din mätare skickar du oss ditt access-ID. Därefter bistår vi med en analys för att du ska kunna fatta rätt beslut och få en bättre grund för att göra energismartare förändringar i ditt hem.
Eliq är vår smarta realtidsmätare, du får snabbt och enkelt uppdaterat hur mycket du förbrukar i realtid som du kan följa antingen i mobilen eller på din dator. En Realtidsmätare kostar 9 kr i månaden. Ett oumbärligt hjälpmedel om du vill styra din förbrukning till billigare.

Vi hjälper dig med analysen
• Du lånar en realtidsmätare i tre månader. Mätaren är enkel att installera.
• Med hjälp av ditt access-ID tar vi hand om dina mätvärden och gör en komplett analys.
• Du får också en rapport som berättar vad du kan spara med hjälp av tim-mätning.
• Du får dessutom tips som kan hjälpa dig att spara ytterligare.

MixMax-analysen ger dig svar på frågorna:
• Kan jag spara pengar med tim-mätning?
• Vilka timmar är bäst respektive dyrast under dygnet?
• Hur stor del av min förbrukning sker på ”gröna” eller ”röda” timmar?
I rapporten ser du analysen båda i siffror och som diagram.
Spar_3olikaSpar_3olika2Spar_3olika3

Vi jämför din förbrukningsprofil både mot normalprofilen (schablon) och den absolut bästa förbrukningsprofilen i ditt område. Då får du veta om du redan nu skulle spara pengar med timmätning och hur mycket du kan spara om du lägger manken till och styr en stor del av din förbrukning till gröna timmar.

Avtalsvillkor för MixMaxanalys

• Vi behöver tre månader för att göra en bra analys. Du får hyra din Eliq Energimätare utan kostnad i tre månader.
• Analysen kostar 250 kronor som debiteras på din elfaktura.Efter den inledande tremånadersperioden är hyreskostnaden 9 kr/månad inklusive moms under en löpande hyresperiod. Månadsavgiften kommer att debiteras på din elfaktura.
• Hyresavtalet avseende Eliq Energimätare upphör att gälla om du avslutar ditt elavtal hos Storuman Energi AB. I så fall får du välja att antingen skicka Eliq Energimätare till Storuman Energi AB, eller lösa din Eliq Energimätare av Storuman Energi AB för 1195 kr minus de betalda månadsbelopp som framgår av din slutfaktura. Du kan också välja att säga upp hyresavtalet när som helst under perioden och lämna tillbaka din Eliq Energimätare utan kostnad.
Kostnader för frakt av Eliq Energimätare till Storuman Energi AB betalas av dig.
• I och med att du börjar använda din Eliq Energimätare, accepterar du att Storuman Energi AB får tillgång till datauppgifter om din elförbrukning, som registreras av Eliq Energimätare.
• Du förbinder dig dessutom att, sedan du börjat använda din Eliq Energimätare, följa bifogade Användarvillkor Eliq Online.

Avtalsvillkor för Eliq realtidsmätare/  Eliq Online.

Tack för att du har valt Exibea AB (”Exibea”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”). Genom att använda Eliq Onlie (Tjänsten) ingår du ett bindande avtal med Exibea. Ditt avtal omfattar dessa Användarvillkor samt vår Personuppgiftspolicy (nedan gemensamt kallat ”Avtalet”). Personuppgiftspolicyn går att läsa på eliq.se
Om du inte accepterar detta Avtal kan du inte använda Tjänsten. För att registrera konto för Tjänsten måste du vara 18 år eller äldre eller ha målsmans tillstånd. Du garanterar att all information som lämnas i samband med din registrering av Tjänsten är sann och korrekt och att du kommer att uppdatera informationen så att den alltid förblir sann och korrekt.
ANVÄNDARNAMN OCH LÖSEN
För att kunna använda Tjänsten måste du ange ett användarnamn och lösenord. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord förvaras på sätt att de inte kan avslöjas för obehörig. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till användarnamn och lösenord eller att någon använder dina uppgifter på ett otillåtet sätt ska du ta kontakt med Exibea.Exibea ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som drabbar dig genom annans obehöriga användning av ditt användarnamn och/eller lösenord men Exibea försöker åtgärda sådan otillåten användning så snart det är möjligt efter att Exibea har informerats enligt ovan.
ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN ELLER AVTALET
Ändringar i Tjänsten och/eller i Avtalet kan komma att ske utan att du informeras. När förändringarna, enligt vår uppfattning, är väsentliga för dig som användare av Tjänsten kommer du att informeras om ändringarna genom Tjänsten eller genom ett e-postmeddelande.
REGLER FÖR KOMMENTARER OCH INLÄGG I FORUM
Som användare av Tjänsten kommer du att kunna göra inlägg och kommentarer i ett forum. Forumet är till för att duskall kunna dela med dig av dina idéer och tankar på hur elförbrukningen kan hållas nere eller minskas, men även för att du skall kunna inspireras av andra. Du är själv ansvarig för din text och allt annat material som du laddar upp vilket innebär att du själv kan ställas till svars för innehållet i din text eller ditt material inför domstol.Det är inte tillåtet att på forumet bryta mot lag eller förordning. Kopiering, användning och otillåten spridning av upphovsrättsskyddat material är förbjuden. All spridning samt underlättande av spridning av piratmaterial eller misstänkt piratmaterial är förbjudet. Det är inte tillåtet att lägga upp eller i övrigt förmedla information som utgör hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, uppmaning till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är kränkande, olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt. Det är inte heller tillåtet att lämna länkar till sidor med sådant innehåll.Det är inte tillåtet att använda forumet som en plats för marknadsföring, annonsering eller exponering av egna eller andras produkter eller tjänster. Vårdat språkbruk skall användas, dvs. svordomar, könsord eller annat ovårdat språk tolereras inte. När du skapar en tråd skall rubriken tydligt beskriva ämnet i tråden. Det är inte tillåtet att agera i någon annans namn eller låtsas vara någon annan än verklig individ. Vi granskar innehållet i forumet regelbundet och ofta. Exibea förbehåller sig rätten att utan motivering omedelbart radera inlägg och stänga av användare från att använda Tjänsten om inte dessa regler iakttas. Dessutom, om du lägger upp material som är olagligt, inkräktar på tredje mans rättigheter eller som vi finner stötande eller tvivelaktigt kan vi komma att ta kontakt med relevanta myndigheter.
ANVÄNDARES RÅD OCH TIPS
Tips och råd som användare av Tjänsten lägger upp i forumet har inte granskats eller testats av oss. Följer du sådana råd eller tips gör du det på egen risk.
GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Tjänsten levereras i befintligt skick och användning av Tjänsten sker på egen risk. Vi ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av Tjänsten. Vi lämnar inga garantier, vare sig underförstådda eller uttryckliga, avseende Tjänsten eller funktioner som tillhandahålls genom Tjänsten. Vi lämnar inte några garantier avseende Tjänstens lämplighet för ett visst ändamål, tillgänglighet, riktighet och/eller för eventuella resultat som kan uppnås. Vi lämnar inte några garantier för att Tjänsten är utan fel eller fungerar utan störningar. Det är alltid elräkningen som ni får från elbolaget som är den rätta. Om elförbrukningen som redovisas på elräkningen skiljer sig från den på ELIQ Online så är det elräkningen som stämmer.
UPPHOVSRÄTT
Exibea äger alla immateriella rättigheter förknippade med Tjänsten. Samtliga varumärken, logotyper, ikoner, bilder, design, gränssnitt, texter och annat material i Tjänsten ägs av Exibea. Användning, kopiering eller reproducering är inte tillåten utan Exibeas skriftliga godkännande. Synpunkter och förslag från dig om möjliga förbättringar av Tjänsten tillfaller oss utan att vi har någon skyldighet att utge ersättning till dig eller ditt företag.
LAGVAL OCH DOMSTOL
Svensk lag gäller för detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.
UPPSÄGNING
Detta Avtal kan när som helst, av envar av parterna, sägas upp utan angivande av skäl med 3 dagars uppsägningstid. Exibea har dock rätt att säga upp Avtalet, och stänga av dig från nyttjande av Tjänsten, med omedelbar verkan, utan ersättningsansvar hos Exibea, om du bryter mot villkor i detta Avtal.

Om du inte är kund beställer du analysen när du tecknar elavtal

 • Jag är:

 • Adressuppgifter
  https://www.storumanenergi.se/blog/infosida/betala-med-autogiro/
  https://www.storumanenergi.se/blog/infosida/hjalp-med-fast-manadsbelopp/
 • Kampanjkod

 • Meddelande:

  https://www.storumanenergi.se/blog/infosida/integritetsskyddspolicy/
 • Skicka beställning