Miljöpolicy

Vi har en framtidsinriktad syn på elmarknaden, detsamma gäller vårt miljötänk. Alla våra kunder får själva välja vilken energikälla de vill ha sin el från. Vi har ett stort utbud av olika energikällor: Du kan välja VattenkraftGaranti, att köpa vindkraftandelar eller Nordpools mix. Oavsett vilken energikälla du som kund väljer är vi övertygade att du gör ett bra val. Miljömärkt el kostar mer, därför är det viktig att våra kunder själva får välja om de är beredda att betala merkostnaden.

Köp el timme för timme bra för miljön
Många moderna industrier idag använder sig av att köpa el timme för timme. När elen är för dyr är det inte längre lönsamt för företagen, vid dessa tillfällen stänger företagen av elen. På detta sätt minskar Sverige sin energikonsumtion i förhållande till produktionen i Sverige. Detta bidrar bl.a. till att Sverige inte behöver importera dyr kolkraft som inte är miljöfrämjande. Vi på Storuman Energi har varit en av initiativtagarna till att få igenom timmätning på riksdagsnivå, vi hoppas att du väljer att köpa el timme för timme tillsammans med oss och bidra till en bättre miljö och minskad elkostnad.