Frågor och svar

Under “Frågor och svar” hittar du de vanligaste frågorna vi får om våra elavtal.

Olika avtal

Vad är en ELMIX?
En Elmix är en blandning av rörligt pris och fast pris. Grunden är rörligt pris med prissäkrad FastEffekt i de månader då ett rörligt pris kan bli högt. Du kan prissäkra upp till 80 % av din beräknade förbrukning i respektive månad. Vi har tre färdiga Elmixar som förval. Trygg Elmix, med en stor del FastEffekt. Dagens Elmix som är vår aktuella rekommendation. Offensiv Elmix, utan någon FastEffekt, där du själv fyller på FastEffekt och gör din egen Elmix. Mer information om Elmixen finns i en egen flik på denna sida eller på Elmixens egen sida ››

Vad är ett RÖRLIGT SPOTAVTAL?
Ett rörligt pris som baseras på Nordpools elspotmarknad, prisområde Sverige, plus vårt påslag. Spotpriser är de dagliga priser på el som sätts av elbörsen Nord Pool. Denna nordiska elbörs styr alltså våra elpriser i Sverige. Det pris vi presenterar är slutpriset för förgående månad inklusive påslag, elcertifikat och moms.
Det beräknade spotpriset prognostiseras utifrån elbörsen Nordpools aktuella priser för respektive månad. Priset du ser är ett snitt av dessa månader.

Vad är ett FASTPRISAVTAL?
Med ett Fastprisavtal vet du vad du kommer att betala för din el under din avtalsperiod. Avtalsperioden kan var 1, 2 eller 3 år.  De framtida priserna sätts på Nordpools terminsmarknad där vi reserverar din framtida förbrukning till det förutbestämda priset. I priset ingår energipris inklusive påslag, elcertifikatsavgift och moms.

Om du inte förnyar ditt Fastprisavtal när avtalstiden går ut placeras du på ett Tillsvidareavtal. Priset är rörligt och baseras på en prognos för nästkommande månad. Priset sätts den 15:e, i månaden före leveransmånaden. I priset ingår energipris inklusive påslag, elcertifikatsavgift och moms.

Elmixen

Vad innebär vårt Elmixavtal?

Grunden i vårt Elmixavtal är ett rörligt spotpris, men för att ha kontroll över dina kostnader för el vid perioder med höga spotpriser kan du i förväg köpa ett antal kilowattimmar (kWh) till ett fast pris. Vi kallar det Fasteffekt – helt enkelt en viss volym till ett visst pris.

Du väljer själv hur stor del som ska vara fast effekt och när på året du vill ha den. Om du förbrukar mindre än tecknad fast effekt gör Storuman Energi ett återköp. Om du förbrukar mer än tecknad Fasteffekt betalas den förbrukningen med ett rörligt elpris per timme. Detta enligt villkor för rörligt spotavtal.

Varför är Elmixen klimatsmart?
När konsumenterna förflyttar delar av förbrukningen till kvällar och helger blir samhällets totala förbrukning jämnare spridd över dygnet och vi slipper ta till smutsig el för att klara energiförsörjningen. Det är ett klimatsmart energival.

Varför prisskillnader i Elmixavtalet?
Anledningen till att det kan vara prisskillnader på ett Elmixavtal är beroende på att du som kund är månadsavsläst eller timavläst. Är du duktig på att använda din el under helger och vardagar efter klockan 20.00 kommer du minska ditt genomsnittliga spotpris under året.

Timavläsning innebär att du betalar timme för timme. På detta sätt kan du påverka ditt elpris eftersom priserna varierar över dygnet. Är du däremot månadsavläst betalar du ett snittpris för hela månaden oavsett när på dygnet din förbrukning sker.

Vad är detaljerat snittpris?
Snittpriset för antalet kilowattimmar rörligt spot och antalet kilowattimmar vald Fasteffekt per månad.

Vad innebär timmättning?
Timmätning innebär att du betalar timme för timme efter det du förbrukar timme för timme. På detta sätt kan du påverka ditt elpris eftersom elpriserna varierar över dygnet.
Är du däremot månadsavläst betalar du ett snittpris för hela månaden oavsett när på dygnet din elförbrukning sker.

Hur ser vi på höga elpriser?
Vi på Storuman Energi vill ha en sundare elmarknad med en bättre fördelning av makt. Timtaxa är att ta makt från producenterna och ge den till konsumenterna. Vi kan hjälpa konsumenterna att på det här sättet få lägre elpriser. Vi står på konsumentens sida och det är därför man väljer oss som elleverantör.

Hur skapar jag en egen Elmix?
Du kan välja mellan att använda en av våra färdiga Elmixmallar i rullisten eller ”ta fram din egen Elmix”.

Vad ingår i Elmix-priset?
Priset presenterar Dagens Elmix, baserat på en timmätt anläggning där kunden gör medvetna val för att styra sin användning till timmar på dygnet då priserna är lägre.
I priset ingår grundpris, påslag för rörligt spot samt moms.

Faktura

Kan jag ändra min faktureringsintervall?
Kontakta vår kundtjänst: 0951-103 35 så hjälper vi dig att välja faktureringsintervall beroende på hur stor årsförbrukning du har.

Vad är e-faktura?
Med E-faktura får du dina fakturor direkt till din internetbank. Du beställer E-faktura på din internetbank.

Varför får jag två fakturor?
Fakturan du får av oss gäller endast den el du förbrukar. Nätavgiften påverkas inte av att du byter elleverantör. Detta betyder att du får två fakturor: en från oss som omfattar elkonsumtion och en från nätbolaget som omfattar säkringsavgift, energiskatt och elöverföring till din anläggning.

Varför har jag inte fått min faktura denna månad?
Att du inte får en faktura en månad beror oftast på att vi inte fått några mätvärdesuppgifter från nätägaren på din anläggning. Det kan även bero på att din anläggning har förbrukar mindre än för 60 kronor som är minsta gräns för fakturering.

Fakturahjälpen
Här visar vi hur din faktura är upplagd.

Energikonto

Kan jag använda pappersfaktura och Energikonto?
Energikonto kan kombineras med pappersfaktura. Om du har ett negativt saldo på ditt konto kommer du då att få ett kontoutdrag.

Hur kan jag få jämn betalning på mitt Energikonto?
Du måste först ha registrerat dig för autogiro. När detta är klart kontaktar du bara kundtjänst som kan lägga in valfri summa åt dig.

Övriga frågor

Vad menar vi med rätt elpris?
För oss på Storuman Energi är “rätt elpris” det pris som sätts av marknaden. Vi erbjuder alltid det pris som marknaden erbjuder.

Vad är elbörsen Nord Pool?
Elbörsen, eller Nord Pool som är det riktiga namnet, är en handelsplats för el. Elbörsen kan jämföras med Stockholmsbörsen för handel av aktier. Nord Pools handelsområde består av Sverige, Norge, Finland och Danmark. Utifrån anmäld tillgång och efterfrågan sätts varje dag priser för dygnets alla 24 timmar. Priserna för i morgon sätts i dag. Priserna kallas ofta spotpriser.

Vad är prisområden?
Sverige är uppdelat i fyra prisområden, där priserna på el kan variera. Läs mer här ››

Elcertifikat – Lagen om elcertifikat
Elcertifikatsystemet infördes av riksdagen 2003. Målet för elcertifikatsysstemet är att den förnybara elproduktionen ska öka.
Alla som förbrukar el, förutom elintensiv industri, måste vara med och betala för utbyggnaden av miljöanpassade energikällor genom att köpa elcertifikat.
Rent praktiskt sköts detta genom att din elleverantör köper elcertifikat och ser till att du uppfyller lagen genom att betala för en viss andel förnybart producerad el.

Moms – mervärdesskatt
Momspåslaget på el är 25% beräknat på summan av kWh-priset och elcertifikatet. Detta innebär att 20% av ditt totala elpris består av moms.

Har ni några fasta årsavgifter?
Storuman Energi AB tar inte ut någon fast års- eller månadsavgift. Vårt elpris är “ärligt”, utan extra kostnader som i slutändan påverkar priset du betalar för din el.

Hur fungerar leverantörsbytet?
Vi meddelar ditt nätbolag att vi kommer att överta din elleverans och nätbolaget meddelar i sin tur ditt gamla elbolag. Vi rekommenderar att du kontaktar din nuvarande elleverantör ifall du har uppsägningstid på ditt avtal med dom. Så snart vi fått en bekräftelse från nätbolaget att bytet är genomfört och att du är kund hos oss meddelar vi dig detta via post. Om du skulle ha frågor eller invändningar om avtalsbekräftelsen – hör av dig till vår kundtjänst.

Kontakta oss

Kundservice Storuman Energi AB

Telefon: 0951 – 103 35
Skicka e-mail till oss.

Kundservice har öppet:

Måndag – Torsdag 8:00-16:00
Fredag 8:00-14:00
Lunch 11.00-12.00

Konsumenträttigheter hos oss