Fakturahjälpen

SidaEtt_ny_2 Sid2
Vi har två viktiga sidor i vår faktura. På sidan två finns detaljerad information om din elförbrukning, där du bland annat kan jämföra din förbrukning och ditt pris med samma period förra året. På sidan ett får du en snabb överblick.

Betala Debitering
Du ser snabbt vad och när du ska betala och din elförbrukning och elkostnad visas på ett enkelt sätt.

Barometern
Energibarometern
I Energibarometern ser du hur din förbrukning ser ut jämfört med samma period förra året. Du får också reda på hur ditt elpris ligger till, jämfört med den bästa Elmixen i ditt elområde. Detta är en indikation på hur mycket du kan spara genom att använda elen när priserna är lägst under dygnet.

Forbruk pris
sidan två kan du detaljerat följa din förbrukning och ditt elpris över året. Den aktuella månaden är inramad. I graferna ser du din förbrukning. De gråa staplarna visar förra årets förbrukning. Det Fasta Effekten av Elmixen är blått och det rörliga priset är orange. Om du inte har använt all din uppbokade Fast Effekt köper vi tillbaka den, något som markeras med rött. Förbrukningen redovisas också i siffror under grafen.

Du kan också  enkelt följa din elkostnad ett år tillbaka –  både kilowattpriset och totalpriset för månaderna.

Vi hoppas att vår faktura kan inspirera dig till att använda elen när priserna är som lägst och inte bara spara pengar utan också göra miljön en tjänst.
När priserna är låga är förbrukningen lägst och de miljövänliga produktionssätten, vind och vatten står för större delen av produktionen.

Kontakta oss om du inte redan har “Köpa elen timme för timme” – det bästa sättet att få rätt elpris. Begär att köpa elen timme för timme här ››