Elmixen – billigast över tid

elmixAtt välja avtal på elmarknaden är inte enkelt. Att välja mellan ett fast och rörligt pris är många gånger som att dra en trisslott. Men varför ska du chansa med en av dina största utgifter i hemmet? Elmarknaden svänger ständigt och därför är det nästintill omöjligt att veta hur det kommer se ut i framtiden. Därför gäller det att ha ett avtal som är anpassat för prissvängningar.

Fastpris:
En undersökning som Ekonomifakta publicerade i september 2014 visar att en genomsnittlig villaägare har förlorat 9000 kronor på ett fastprisavtal jämfört med ett rörligt pris de senaste tre åren. Det rörliga priset är lågt större delen av året, så du tjänar på ett rörligt avtal gentemot ett fast. Du betalar alltså extra för den trygghet som fastpris ger.

Rörligt pris:
Ett rörligt elpris är den stora vinnaren större delen av året. Men att ligga rörligt hela tiden innebär stora risker. December månad 2010 var grundpriset i Sverige 83,29 öre/kWh, detta kan jämföras med elpriset i december 2013 som var 29,26 öre/kWh.

Så här ska du tänka på elmarknaden:
Ska du välja ett Elmixavtal eller ett rörligt spotpris som just nu är ett 1 öre billigare?

2010 var Elmixen i genomsnitt 9 öre billigare än ett rörligt spotpris. För att du ska vinna på ett rörligt spotpris mot Elmixen måste elpriset vara minst 1 öre billigare nio år i rad. Sannolikheten att detta ska hända är mycket låg, då spotpriset endast under ett av de senaste fyra åren varit mer än 1 öre billigare än Elmixen.  Det är osannolikt att du vinner på ett rörligt spotavtal mot vår Elmix.
”Hur du än vänder och vrider på det så tjänar du på ett Elmixavtal”

Elmixenfilm_ikonSe filmen om Elmixen