Realtidsmätare – se din elförbrukning i mobilen

Eliq är vår smarta realtidsmätare och fungerar som hjälpmedel om du vill styra din förbrukning till dygnets billigare timmar. Var du än befinner dig ser du snabbt och enkelt hur mycket el du förbrukar i realtid, antingen i mobilen eller på din dator. En Realtidsmätare kostar 9 kr i månaden.

Så här kommer du igång

Matare hub Dator
Sätt fast sändaren över den blinkande dioden på din elmätare. Koppla energihubben till din router eller nätverksuttag. När du registrerat din Eliq realtidmätare kan du se din förbrukning i realtid på din dator eller telefon.

Här hittar du mer information om Eliq-appen ››

Här skapar du konto och loggar in ››

Se filmen “Kom igång med realtidsmätning”.

Avtalsvillkor för Eliq realtidsmätare

Tack för att du har valt Exibea AB (”Exibea”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”). Genom att använda Eliq Onlie (Tjänsten) ingår du ett bindande avtal med Exibea. Ditt avtal omfattar dessa Användarvillkor samt vår Personuppgiftspolicy (nedan gemensamt kallat ”Avtalet”). Personuppgiftspolicyn går att läsa på www.eliq.se
Om du inte accepterar detta Avtal kan du inte använda Tjänsten. För att registrera konto för Tjänsten måste du vara 18 år eller äldre eller ha målsmans tillstånd. Du garanterar att all information som lämnas i samband med din registrering av Tjänsten är sann och korrekt och att du kommer att uppdatera informationen så att den alltid förblir sann och korrekt.
ANVÄNDARNAMN OCH LÖSEN
För att kunna använda Tjänsten måste du ange ett användarnamn och lösenord. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord förvaras på sätt att de inte kan avslöjas för obehörig. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till användarnamn och lösenord eller att någon använder dina uppgifter på ett otillåtet sätt ska du ta kontakt med Exibea.Exibea ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som drabbar dig genom annans obehöriga användning av ditt användarnamn och/eller lösenord men Exibea försöker åtgärda sådan otillåten användning så snart det är möjligt efter att Exibea har informerats enligt ovan.
ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN ELLER AVTALET
Ändringar i Tjänsten och/eller i Avtalet kan komma att ske utan att du informeras. När förändringarna, enligt vår uppfattning, är väsentliga för dig som användare av Tjänsten kommer du att informeras om ändringarna genom Tjänsten eller genom ett e-postmeddelande.
REGLER FÖR KOMMENTARER OCH INLÄGG I FORUM
Som användare av Tjänsten kommer du att kunna göra inlägg och kommentarer i ett forum. Forumet är till för att duskall kunna dela med dig av dina idéer och tankar på hur elförbrukningen kan hållas nere eller minskas, men även för att du skall kunna inspireras av andra. Du är själv ansvarig för din text och allt annat material som du laddar upp vilket innebär att du själv kan ställas till svars för innehållet i din text eller ditt material inför domstol.Det är inte tillåtet att på forumet bryta mot lag eller förordning. Kopiering, användning och otillåten spridning av upphovsrättsskyddat material är förbjuden. All spridning samt underlättande av spridning av piratmaterial eller misstänkt piratmaterial är förbjudet. Det är inte tillåtet att lägga upp eller i övrigt förmedla information som utgör hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, uppmaning till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är kränkande, olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt. Det är inte heller tillåtet att lämna länkar till sidor med sådant innehåll.Det är inte tillåtet att använda forumet som en plats för marknadsföring, annonsering eller exponering av egna eller andras produkter eller tjänster. Vårdat språkbruk skall användas, dvs. svordomar, könsord eller annat ovårdat språk tolereras inte. När du skapar en tråd skall rubriken tydligt beskriva ämnet i tråden. Det är inte tillåtet att agera i någon annans namn eller låtsas vara någon annan än verklig individ. Vi granskar innehållet i forumet regelbundet och ofta. Exibea förbehåller sig rätten att utan motivering omedelbart radera inlägg och stänga av användare från att använda Tjänsten om inte dessa regler iakttas. Dessutom, om du lägger upp material som är olagligt, inkräktar på tredje mans rättigheter eller som vi finner stötande eller tvivelaktigt kan vi komma att ta kontakt med relevanta myndigheter.
ANVÄNDARES RÅD OCH TIPS
Tips och råd som användare av Tjänsten lägger upp i forumet har inte granskats eller testats av oss. Följer du sådana råd eller tips gör du det på egen risk.
GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Tjänsten levereras i befintligt skick och användning av Tjänsten sker på egen risk. Vi ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av Tjänsten. Vi lämnar inga garantier, vare sig underförstådda eller uttryckliga, avseende Tjänsten eller funktioner som tillhandahålls genom Tjänsten. Vi lämnar inte några garantier avseende Tjänstens lämplighet för ett visst ändamål, tillgänglighet, riktighet och/eller för eventuella resultat som kan uppnås. Vi lämnar inte några garantier för att Tjänsten är utan fel eller fungerar utan störningar. Det är alltid elräkningen som ni får från elbolaget som är den rätta. Om elförbrukningen som redovisas på elräkningen skiljer sig från den på ELIQ Online så är det elräkningen som stämmer.
UPPHOVSRÄTT
Exibea äger alla immateriella rättigheter förknippade med Tjänsten. Samtliga varumärken, logotyper, ikoner, bilder, design, gränssnitt, texter och annat material i Tjänsten ägs av Exibea. Användning, kopiering eller reproducering är inte tillåten utan Exibeas skriftliga godkännande. Synpunkter och förslag från dig om möjliga förbättringar av Tjänsten tillfaller oss utan att vi har någon skyldighet att utge ersättning till dig eller ditt företag.
LAGVAL OCH DOMSTOL
Svensk lag gäller för detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.
UPPSÄGNING
Detta Avtal kan när som helst, av envar av parterna, sägas upp utan angivande av skäl med 3 dagars uppsägningstid. Exibea har dock rätt att säga upp Avtalet, och stänga av dig från nyttjande av Tjänsten, med omedelbar verkan, utan ersättningsansvar hos Exibea, om du bryter mot villkor i detta Avtal.
 • Beställ ELIQ här

  Ja tack, jag beställer en Eliq för 9 kr i månaden.
 • Jag är:

 • Adressuppgifter
  https://www.storumanenergi.se/blog/infosida/betala-med-autogiro/
  https://www.storumanenergi.se/blog/infosida/hjalp-med-fast-manadsbelopp/
 • Kampanjkod

 • Meddelande

  https://www.storumanenergi.se/blog/infosida/avtalsvillkor_realtidsmatare/
  https://www.storumanenergi.se/blog/infosida/integritetsskyddspolicy/