Dubbelt så stora elprissvängningar i södra Sverige som i resten av landet

Under torsdagen den 11 juni kommer elpriset för fjärde dagen i rad att svänga dubbelt så mycket i södra Sverige som i resten av landet. Skillnaden mellan de billigaste och dyraste timmarna är sex gånger i Sydsverige, vilket betyder att timtaxa i elavtalet är extra intressant för att spara pengar. – Faktorer som ökad andel vindkraft, överföringsproblem av el från norr till söder samt ökat elutbyte med Kontinentaleuropa gör att vi kan räkna med ökade svängningar av elpriserna även framöver, konstaterar Nils-Gunnar From, VD på elhandelsbolaget Storuman Energi.

 

För fjärde dagen i rad kommer under torsdagen elpriset att svänga dubbelt så kraftigt i Sydsverige, inom Elområde 4, som i resten av landet. Elpriset kommer att variera från 6,94 öre per kilowattimme under de billiga timmarna på natten till toppar på över 40 öre per kilowattimme, med ett dygnsmedelpris på 29,4 öre per kilowattimme. Samtidigt betyder ökade elprissvängningar också ökade chanser att spara pengar genom att avtala om timtaxa med sitt elbolag.
– Med ett elavtal med timtaxa så betalar du för elen när du förbrukar den och kan alltså sänka din elkostnad genom att flytta förbrukning till de tider på dygnet då priset är som lägst, oftast nattetid. Och i höstas fick vi till och med priser nere under 1 öre under tre dagar i rad vilket är rekordlågt för Sverige, säger Nils-Gunnar From.
– Sommartid betyder också traditionellt sett ett lägre elpris vilket vi kan se just nu. Priserna har sjunkit med 27 procent den senaste veckan och därför finns ett gyllene tillfälle att spara dubbelt genom att skrota dyra fastprisavtal och utnyttja prissvängningarna genom att avtala om timtaxa med debitering per timme.

Fakta timtaxa och timmätning:
Sedan oktober 2012 har alla rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina elköp till tider på dygnet och året då priset är som lägst, vilket i praktiken är vad stora industriföretag gjort alltsedan avregleringen av elmarknaden på 1990-talet.

Länk elpriset just nu:
www.storumanenergi.se/spotpris/
Länk dygnsmedelpriser elbörsen Nord Pool:
www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SE/Hourly1/?view=table
Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.