Dubbelt så högt elpris i södra Sverige som i resten av landet

I morgon fredag kommer elpriset för femte dagen i rad att vara dubbelt så högt i södra Sverige som i resten av landet. Och dessutom kommer också Sydsveriges elpriser att svänga dubbelt så mycket över dygnet som i övriga landet, vilket gör timtaxa i elavtalet extra intressant för att spara pengar eller tjäna extra på sin egenproducerade el.

 

För femte dagen i rad får södra Sverige på fredagen ett dubbelt så högt elpris som resten av landet. Dygnsmedelpriset kommer att vara 27,13 öre per kilowattimme i Elområde 4 jämfört med 13,33 för landets övriga tre elområden. Och skillnaden mellan de billigaste och dyraste timmarna är också dubbelt så stor i Sydsverige, 8,75 öre per kilowattimme för de billigaste timmarna i hela landet men i Sydsverige toppar priset på 41,57 jämfört med 17,94 för övriga landet.

– Överföringsproblem av el från norr till söder på grund av avställda kärnreaktorer driver upp priset i Sydsverige och ökad andel vindkraft samt ökat elutbyte med Kontinentaleuropa gör att vi kan räkna med ökade svängningar av elpriserna även framöver, konstaterar Nils-Gunnar From, VD på elhandelsbolaget Storuman Energi.

Ökade prissvängningar ger ökade sparchanser
Men samtidigt betyder också ökade elprissvängningar ökade chanser att spara pengar genom att avtala om timtaxa med sitt elbolag och sänka sin elkostnad genom att flytta förbrukning till de tider på dygnet då priset är som lägst, oftast nattetid. Och producerar man egen el och säljer överskottet vill man såklart sälja när priset är som högst vilket ofta inträffar dagtid.
– Sommartid betyder också traditionellt sett ett lägre elpris vilket vi kan se just nu. Priserna har sjunkit med 24 procent den senaste veckan för större delen av landet och därför finns ett gyllene tillfälle att spara dubbelt genom att skrota dyra fastprisavtal och utnyttja prissvängningarna genom att avtala om timtaxa med debitering per timme, säger Nils-Gunnar From.

Fakta timtaxa och timmätning:
Sedan oktober 2012 har alla rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina elköp till tider på dygnet och året då priset är som lägst, vilket i praktiken är vad stora industriföretag gjort alltsedan avregleringen av elmarknaden på 1990-talet.

Länk elpriset för varje elområde just nu:
www.storumanenergi.se/spotpris/
Länk dygnsmedelpriser elbörsen Nord Pool:
www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SE/Hourly1/?view=table

 

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.