Det är enkelt att sänka elräkningen

Erbjudande om att köpa miljövänlig el timme för timme lyfter Storuman Energis resultat 2016:

Allt fler elkonsumenter har upptäckt hur enkelt det är att sänka elräkningen

 Storuman Energi växer under 2016. Företaget ökar nettoomsättningen från drygt 105,7 Mkr till drygt 156,9 Mkr, en ökning med 43 procent. Bolaget redovisar också ett ökat rörelseresultat på 0,3 Mkr för 2016 och vänder därmed förra årets förlust (-0,78 Mkr). ”Vi fortsätter att växa på kundsidan eftersom allt fler upptäcker hur bra och enkelt det är att köpa el timme för timme”, säger Storuman Energis VD Nils-Gunnar From.

Populära elhandelsbolaget Storuman Energi toppar sedan många år Sifos kundmätningar och är ett av få elhandelsbolag som aktivt lyfter möjligheten att köpa el timme för timme.

– Nu börjar det röra på sig bland elkonsumenter. Allt fler har upptäckt hur enkelt det är att sänka elräkningen. Man köper helt enkelt när det är billigt. Och det är rea varje dag! Det här är en stor anledning till att vi under förra året kunde hälsa hela 4 000 nya kunder välkomna till Storuman Energi, säger Nils-Gunnar From.

Att köpa el timme för timme är också miljövänligt, menar Nils-Gunnar From eftersom pristopparna uppstår när gas och olja kommer in i systemet, oftast dagtid.

– Därför skall man köpa elen på natt och helger, det är då det är rea. Då gör du en miljöinsats samtidigt som det blir mer pengar över i plånboken. Att vi konsumenter medverkar till att det kommer in mer förnyelsebar el i systemet, kommer att bli morgondagens stora fråga för elmarknaden, förutspår han.

Och kunderna verkar gilla Storuman energis sätt att spara på både miljö liksom kundernas plånböcker. Kantar Sifos Energibarometer för tredje kvartalet 2016 visade bland annat att det norrländska elhandelsbolaget då hade flest nöjda kunder (86 %), med ett rejält avstånd till tvåan (67 %) och trean (55 %), liksom till genomsnittet som låg på 35 procent. Att ge bra service och visa att man aktivt ställer sig på kundens sida är receptet till de höga siffrorna enligt Nils-Gunnar From.

– En marknadsundersökning från förra året bland Stockholms tidningsläsare, visade bland annat att över 60 procent kände till Storuman Energis varumärke. Det är naturligtvis kul. Jag tror att det hänger samman med den nya tekniken som gör det lättare att köpa elen timme för timme när det är lönsamt, vilket vi skapat lättillgängliga avtal för. Unga och early adopters attraheras av det, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

Att köpa el timme för timme möjliggjordes i oktober 2012, då en ny lag trädde i kraft som gör det möjligt för elkunder att teckna avtal där elförbrukningen mäts per timme.

Resultatrapport 2016, som PDF-fil, https://www.storumanenergi.se/wp-content/uploads/2015/03/Sum-Energi_2016.pdf

 För mer information, kontakta:
Nils-Gunnar From, VD, Storuman Energi AB
Tel: +46-70-554 66 58
E-post: n-g.from@storumanenergi.se

För bilder på Nils-Gunnar From, se, https://www.storumanenergi.se/presskontakt/
Om Storuman Energi AB
Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande. Se även www.storumanenergi.se

 Vill du veta mer? Beställ Marknadsrapporten
Marknadsrapporten beställer du på www.storumanenergi.se/marknadsinformation/marknadsrapport/
Rapporten publiceras varje onsdag och berättar om trenderna och prisutvecklingen på elmarknaden. Ett oumbärligt verktyg för den som vill förändra sin Elmix.

Elpriset varierar över dygnet
Exempel på elpriset över dygnets timmar den 15 mars 2017. Som lägst ca 3,89 öre/kWh och som högst ca 29,50 öre/kWh Se även priserna timme för timme här, https://www.storumanenergi.se/spotpris/

DiagramPM_2