Blå El

Blå El kommer från vattenkraftverk som har miljögodkännanden utifrån de senaste europeiska miljökraven. Det vill säga 100% vattenkraft med nästan inga miljöutsläpp från produktionen. Jämfört med vårt traditionella miljöalternativ VattenkraftsGaranti, tar Blå El ytterligare ett steg framåt när det gäller miljön.Blå ElSå här beställer du Blå El
Du beställer Blå El när du nytecknar eller omtecknar ett elavtal. Om du har ett befintligt avtal och vill lägga till Blå El, kontakta vår kundtjänst, 0951-103 35.

Läs mer om Blå El

Blå El kommer uteslutande från vattenkraftverk som fått sina licenser och miljögodkännande efter att de nya europeiska miljökraven blev en del av regelverket. Blå El bidrar därmed även till teknisk utveckling, nyinvesteringar och nya arbetsplatser. Licenserna och miljötillstånden uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
• Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
• Direktiv 2009/147/EG Fågeldirektivet.
• Direktiv 2000/60/EG Vattendirektivet
Ursprungsmärkningen på Blå El dokumenterar att den mängd Blå El vi levererar täcks upp av produktion från vattenkraftverk som antingen är nya eller miljötillstånd 2009 eller senare.

Punkt 11 i våra Särskilda Avtalsvillkor Konsument behandlar våra Plustjänster.
“11.
Plustjänster
På Hemsidan tillhandahåller Elhandelsföretaget tilläggstjänster, s k plustjänster, som Konsumenten kan ansluta sig till mot en avgift. Sådant avtal om plustjänst löper tills vidare och upphör omedelbart vid parts uppsägning.”