Blå el från 100% förnyelsebar vattenkraft

Blå El kommer från vattenkraftverk som har miljögodkännanden utifrån de senaste europeiska miljökraven. Precis som vårt traditionella miljöalternativ, VattenkraftsGaranti, så består Blå El av 100% förnybar vattenkraft. Det som skiljer produkterna åt är att Blå El produceras i ett vattenkraftverk som bland annat uppfyller de senaste kraven, certifieringarna och direktiven gällande bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Dessa vattenkraftverk har alltså byggts på ett sådant sätt att de påverkar miljön runt om kring så lite som möjligt. Detta är produkten för dig som vill minska dina utsläpp samtidigt som du värnar om djur- och växtlivet.

Ta det extra steget för miljön genom att teckna Blå El!

Blå ElSå här beställer du Blå El

Du beställer Blå El när du nytecknar eller omtecknar ett elavtal. Om du har ett befintligt avtal och vill lägga till Blå El, kontakta vår kundtjänst, 0951-103 35. Blå el kostar 1,88 öre/kWh, en liten kostnad för att värna om vår planet. Priset på produkten uppdateras månadsvis.

Läs mer om Blå El

Blå El kommer uteslutande från vattenkraftverk som fått sina licenser och miljögodkännande efter att de nya europeiska miljökraven blev en del av regelverket. Blå El bidrar därmed även till teknisk utveckling, nyinvesteringar och nya arbetsplatser. Licenserna och miljötillstånden uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
• Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
• Direktiv 2009/147/EG Fågeldirektivet.
• Direktiv 2000/60/EG Vattendirektivet
Ursprungsmärkningen på Blå El dokumenterar att den mängd Blå El vi levererar täcks upp av produktion från vattenkraftverk som antingen är nya eller miljötillstånd 2009 eller senare.

Punkt 11 i våra Särskilda Avtalsvillkor Konsument behandlar våra Plustjänster.
“11.
Plustjänster
På Hemsidan tillhandahåller Elhandelsföretaget tilläggstjänster, s k plustjänster, som Konsumenten kan ansluta sig till mot en avgift. Sådant avtal om plustjänst löper tills vidare och upphör omedelbart vid parts uppsägning.”