Bara fyra av tio känner till timtaxa för elen trots goda sparchanser

Trots fina möjligheter för hushållen att spara pengar genom att skaffa ett elavtal med timtaxa så är det bara fyra av tio som känner till möjligheten, vilket framgår av TNS Sifos senaste kvartalsvisa Energibarometer.
Samtidigt ökar prissvängningarna på el över både dygnet och året och det betyder ökade sparchanser för elkunder som väljer timtaxa.
– Vi har kunder som har sparat uppåt 5 000 kronor per år genom att utnyttja det låga elpriset som råder på nätterna. Men sitter du bunden kan du inte dra nytta av varken ökade svängningar eller generellt fallande priser som vi sett nu under det senaste året, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

Under samtliga tolv månader förra året rådde ett lägre genomsnittspris jämfört med motsvarande månad 2013. Och i slutet av oktober låg natt-priset på elbörsen Nord Pool på en tiondel av dag-priset under tre dagar i rad och var till och med nere under 1 öre per kilowattimme, vilket är rekordlågt för Sverige.
Nils-Gunnar From tror att allmänhetens låga kännedom om timtaxa för elavtalet beror på en ovilja bland stora aktörer att informera kunderna om den möjligheten.
– De stora elbolagen, ofta med egen produktion, vill att du binder dig och helst i flera år. För då tjänar de mer pengar på dig, säger Nils-Gunnar From.
– Med ett elavtal med timtaxa så betalar du för elen när du förbrukar den och kan alltså sänka din elkostnad genom att flytta förbrukning till de tider på dygnet då priset är som lägst, vilket oftast är nattetid.

Fakta timtaxa och timmätning:
Sedan oktober 2012 har alla rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina elköp till tider på dygnet och året då priset är som lägst, vilket i praktiken är vad stora industriföretag gjort alltsedan avregleringen av elmarknaden på 1990-talet.

Länk elpriset per timme

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.

Telefon, Nils-Gunnar From, Storuman Energi: 070-554 66 58

Telefon Joakim Norin, TNS Sifo: 070-835 39 22