Gå på grönt och spara pengar

Använd din el under gröna timmar och spara pengar på din elräkning. Grönmarkerade timmar är de åtta billigaste timmarna under dygnet. Använder du merparten av din el under dessa kan du spara mycket pengar. De gulmarkerade timmarna är de åtta timmar med “medelpris”. Under Röda timmar är elen dyrast el. Undvik dessa timmar.

Du måste ha köpa elen timme för timme och ett elavtal med
stöd för timmätning för att det ska fungera,
tex. vårt smarta elavtal Elmixen.

Hur mycket kan jag spara?
Det räknar vi ut åt dig med vår
Plustjänst MixMax-analys.

Aktuellt spotpris är det gällande priset på elbörsen Nordpool. Priset varierar timme för timme beroende på efterfrågan. Priset för det kommande dygnet fastställs kl 14 varje dag. Priset redovisas utan moms och skatter. Aktuellt spotpris är grunden till prissättningen av de rörliga priserna.