Ägare och styrelse

Storuman Energi AB har sedan 1999 ägs till hälften av Storumans kommun och till hälften av HelgelandsKraft AS i Norge.
Från 1 januari 2019 är HelgelandsKraft AS ensam ägare.

I styrelsen sitter representanter för ägarna.

Ordförande
Roland Gustafsson, egenföretagare Storuman

Ledamöter
Ove Brattbakk, Daglig ledare HelgelandsKraft AS Mosjöen
Lars Johansson, Storuman
Magnar Johnsen, Ordförande HelgelandsKraft AS Mosjöen
Inger Lise Strøm, Ekonomichef HelgelandsKraft AS Mosjöen
Veronika Håkansson, Ekonom Storuman