Ägare och styrelse

Storuman Energi AB ägs till hälften av Storumans kommun och till hälften av HelgelandsKraft AS i Norge. I styrelsen sitter representanter för ägarna.

Ordförande
Roland Gustafsson, egenföretagare Storuman

Ledamöter
Ove Brattbakk, Daglig ledare HelgelandsKraft AS Mosjöen
Lars Johansson, Storuman
Magnar Johnsen, Ordförande HelgelandsKraft AS Mosjöen
Inger Lise Strøm, Ekonomichef HelgelandsKraft AS Mosjöen
Veronika Håkansson, Ekonom Storuman