Betalar du för mycket för din el

Jämför din elräkning med Elmixen i vår räknesnurra.
Se vad du kunde ha sparat med en Elmix.

Kolla ditt elpris!